Американският писател Джак Керуак няма нужда от представяне - един от най-будните гласове на бийт поколението в Америка през миналия век, автор на превърналите се в култови класики книги "По пътя", "Бродягите на дхарма", "Видения за Коди", "Ангели на самотата", автобиографичната "Самотен пътешественик" и по-малко познатата у нас "СЪБУДИ СЕ. Животът на Буда". Именно от последната предлагаме следващия откъс за причините за замърсяване на съзнанието и изхода от невежеството на човешкия ум.

---

Кои са тези замърсявания, Ананда? Каква е тяхната природа? Представи си разликата между свежата и чиста изворна вода и вещества като прах, пепел и пясък. Ако ги смесим, водата ще стане мътна и мръсна. Същото е и с петте замърсявания на ума.

Когато погледнеш широкото пространство, което се простира отвъд вселената, природата на пространството и природата на зрението не си взаимодействат, а когато се смесват, няма линия, която да ги разграничи. Но ако има само празно пространство, без слънца и планети в него, тогава пространството губи своята субстанционалност. Ако няма обекти, значи няма и понятие за пространство. Идеята за зрение, което гледа в пространството, а не вижда обекти, също губи разумния си смисъл. Но тъй като е налице измамното явление на две произволни идеи - слънцата и планетите, движещи се в пространството, и измамното зрение, вплетени едно в друго, оттам произтичат неизброимите привидности на различията във вселените.

Понеже не разбираш ясно и последователно, че всичко това е халюцинация на ума, бръчки на невежеството по повърхността, продължаваш да бъдеш жертва на това първо замърсяване на Индивидуалността, на измисленото виждане и възприятие, което стои в основата на невежеството.

Това е първото замърсяване, Замърсяването на различаващото невежество на разсъдъка.

После, след като си възприел съвкупността от явления като хаос от различия, процесите на ума заедно с процесите на тялото се оплитат в измамно въображение, което е второто замърсяване. Там се обръща внимание на детайлите и се развиват погрешни схващания по отношение на различията във формата, без човек да осъзнава, че субстанцията на една форма не се различава от субстанцията на друга. Има ли разлика между субстанцията на светлината и субстанцията на сянката?

Това е второто замърсяване, Замърсяването на формата.

След като развиеш идея за формата и детайлите в съответствие със съзнателните процеси в ума си, включително чистата интуиция, те обзема желание или неприязън към различните форми.

Това е третото замърсяване, Замърсяването на желанието.

Когато развиеш желание въз основа на различната форма и започнеш да виждаш как едното води към другото, се вкопчваш в тези неща, без да разбираш, че те са обективни илюзии. Умът ти се намира в постоянен процес на промяна от зори до мрак и всеки път, когато мислите ти се променят, ти се опитваш да ги проявиш и утвърдиш с някакво творческо действие в земния свят. И всеки път, когато действията ти, обусловени от карма, приемат форма, те променят разумния живот. Тези взаимно вплетени измамни въображения карат живите същества да се вкопчват в нещата, които желаят. Желанието се представя като приятел, но в действителност е враг.

Това е четвъртото замърсяване, Замърсяването на вкопчването.

И накрая, възприятията ти за зрение, слух, докосване, мисъл, мирис и вкус, не се различават по природа в чистата Същност на Ума, но когато се противопоставят едно на друго, разкриват ненормални различия и стават несъвместими помежду си. Така възникват вътрешни и външни конфликти, които макар въображаеми и съществуващи само в ума, водят до умора, остаряване и немощ.

Това е петото замърсяване, Замърсяването на немощта, старостта, болестта и смъртта.

Ако искаш да успокоиш ума си и да възстановиш изначалната му чистота, трябва да постъпиш така, както ако пречистваш съд с мътна вода. Остави го, докато утайката слегне на дъното и водата стане прозрачна - това съответства на състоянието на ума, след като петте замърсявания на невежеството, формата, желанието, вкопчването и немощта са били напълно премахнати. Когато умът се успокои и съсредоточи в съвършено единство, тогава се виждат всичките неща не в тяхната отделеност, а в тяхното единство, в което няма място за злите страсти и което се намира в пълно съзвучие с тайнствената и неописуема чистота на нирвана.

---

"СЪБУДИ СЕ. Животът на Буда" излиза от издателство Парадокс в превод от Ирина Манушева.