За повечето хора падащите есенни листа са неудобство, защото трябва да чистят, събират и да ги изхвърлят в боклука. Някои ги събират и с тях мулчират и торят градините си. Но това е все още  изключение.

В Япония имат други идеи - превръщат падналите листа във впечатляващи произведения на изкуството и след това споделят своите творения в социалните медии. 

Тенденцията е позната като „ochiba art“, което в превод означава „изкуство с паднали листа“. Включва създаване на произведения на изкуството на фигури, създания и дори просто абстрактни произведения на изкуството.

Гравиране върху листа