След Първата световна война се създават условия за изграждане на международен орган за сътрудничество в областта на музейното дело. След Втората световна война през 1946 г. към ЮНЕСКО се изгражда Международен съвет на музеите /ICOM/. Според устава му: "Музей е постоянна институция с идеална цел, в служба на обществото и неговото развитие, отворена за публиката и занимаваща се с изследвания, които се отнасят до материалните свидетелства за човека и околната среда".

Всяка година на 18 май светът отбелязва Международния ден на музеите. Решението за това е взето по време на заседанието на ХІ-та генерална конференция на Международния съвет на музеите (International Council of Museums, ICOM ), проведена в Москва през 1977 г. Целта на празника е да се повиши информираността и ролята на музеите в развитието на обществото, защото музеите са важно средство за културен обмен, обогатяване на културите и развитие на взаимното разбирателство, сътрудничество и мир между народите.

Всяка година Международния съвет на музеите определя конкретна тема за Международния ден на музеите. За 2015 година темата е свързана с отговорността на музеите пред обществото - "Музеите за устойчиво общество". Днес празникът се отбелязва в над 35 000 музея в повече от 150 страни по света. По повод на това, те отварят широко вратите си за посетители, организират творчески събития, различни турове, музейно-театрални представления и се подчертава ролята на музеите в развитието на обществото.

Продължава с програмата на музеи в София>>>