Времето не може да избере - дали да бъде пролет или да бъде зима, което изобщо не помага Инста7ицата да минава по-приятно... А беше и тежка изборна седмица, да не забравяме. Това обаче изобщо не може да бъде оправдание за Инста7ицата, за да открие най-добрите снимки от българските потребители в социалната мрежа за последните 5-6-7 дни, разбира се. Нали никой не си го е помисли? Никой, точно така.

1. @stanishev

2. @al.miladinova

3. @zdravkodamyanov_

4. @yo.vo

5. @lomovera

6. @zlatimirarakliev

7. @lubrikante