Снежните преспи не са успели да затрупат този храст на Витоша. Режещият вятър е превърнал стърчащите клонки в ледени скулптури с драматична визия.

Бях затънал до кръста в снега, докато се изкачвах по полегатата пътека от хижа "Алеко" към Черни връх, когато зърнах подаващите се клонки над снега, окъпани от последните лъчи.

Слънцето през зимата залязва бързо зад билото на планината, имайте го предвид.