Съществуват ли в България предразсъдъци относно психологичната помощ?

Предрасъдъците намаляват, но точно те продължават да определят в голяма степен дали българинът ще потърси такава помощ или не. Все още не се прави разграничение между психолог и психиатър, а българинът подхожда със съпротиви, страхове и съмнения когато стане дума за психологическа помощ . За повечето хора това да потърсиш или мислиш за психологическа помощ е еквивалент да признаеш себе си за психично болен. А когато прибавим и разликите между консултант-психолог, психотерапевт и психиатър, тогава българинът съвсем се обърква, но е добър сигнал, че все по-често се задава този разграничителен въпрос и хората търсят спецификата.

Нарастваща ли е нуждата на българина от психологична помощ и ако е така, кои според са основните фактори за това? 

Стресът и несигурността в бъдещето водят до голямо разпространение на така наречените тревожни състояния. Хората усещат, че не могат сами да се справят и тъй като съвременният човек има достъпът до огромно количество информация- медийна, форумна, научна, те започват да се образоват относно начините за справяне, като научават за различните видове психологична помощ , нейното въздействие и съответни специалисти.

Каква е разликата между класическата терапия и тази онлайн, която е без пряк контакт?

Преимуществата на онлайн консултирането са свързани с олекотяване откъм време и пространство. Не е нужно да посещаваш кабинет, да губиш време в пътуване и предварително планиране, можеш да проведеш консултацията от дома си или в обедната почивка на работното си място, не се налага да излизаш от анонимност и това ти осигурява огромна свобода и автентичност на споделянето . Разбира се, липсата на пряк контакт отнема голяма част от важната невербална информация, нужна както за диагностиката и процеса, така и за създаването на силна доверителна връзка между консултант и клиент.

Може ли онлайн терапията да бъде също толкова ефективна, колкото класическата?

Когато говорим за онлайн формат на психологическо консултиране, не е уместно да се има предвид "терапия". Онлайн консултирането е част от консултативната психология, която е предназначена за работа с психично здрави хора, които имат известни сътресения, проблеми или преживяват криза. Тя няма нищо общо с клиничната психология или психотерапията. Целта е съдействие и подкрепа на хората да повишат усещането си за субективно благополучие и психичното си здраве; да разгърнат личния си потенциал и да се чувстват по-пълноценни.