Сънищата са посланията, които подсъзнанието ни праща, за да ни насочи, за да ни побутне леко към това, което съдбата ни е отредила, или пък да ни отърси от тежест, която сами сме си закачили.

За да разтълкувате правилно един сън, трябва да погледнете на него като на неразделна част от живота ви, като една обща картина. Никога не тълкувайте сън сам по себе си. Това е като да си купите копче и да чакате около него само да се пришие палтото. Извън емоциите ви, случващото се в близките дни, вълненията,спомените и притесненията на ежедневието ви, сънищата нямат стойност.

Важно е да обърнете внимание в какво емоционално състояние сте били в деня преди и след сънуването на лошия сън, какво ви се е случило през деня, с какви мисли в главата сте заспали. Не отваряйте съновниците и не търсете в интернет тълкувания на съня. По-скоро се опитайте сами да го асоциирате с нещо ваше. Това ще е много по-верен ориентир, отколкото някаква съмнителна база данни на хартия или на файл.

Сънят се опитва да се свърже с вас, но говори на езика на метафората. Сънят иска да ни говори, да ни разкаже. Нужно е само да комуникираме на един и същ език. Сънят е богата творческа фаза и от него можем да вземем много.

Лошите сънища се появяват при голямо емоционално натоварване, при нерешени конфликти (лични или служебни), при чувство за неудовлетвореност или страхове. Съществуват много народни поверия, които определят какво да правим, ако сме сънували лош сън, така че да го прогоним от съзнанието си и да избегнем неговото реално случване.

1. Измийте лицето си, за да може водата да отнесе лошия сън.

2. Обливайте китките си с вода, пресъздайте съня на ум и кажете „Да отиде зад гори, зад гори и планини”.

3. Застанете срещу вятъра и изговорете съня си. Така въздушната струя ще го отнесе надалеч.

4. Не споделяйте лошия сън с друг човек преди да е минал обяд, за да не се сбъдне.

5. Разкажете съня тихичко срещу възглавницата си, след това я обърнете, така че разказаното да остане затиснато.

6. Запалва се свещ в църквата

Не се страхувайте от лошите сънища. Те са начин тялото да изхвърли всичко, което го натоварва. Ако не сънувате, интелектуалната ви сила се понижава. Едно от най-разпространените мъчения е човек да бъде оставен без сън. Така той не само се чувства зле физически, но се чувства и емоционално натоварен.