Съществува едно опасно явление и в нашето Черно море, което се нарича "мъртво течение" или "мъртво вълнение", а на английски терминът за това течение е "rip current". Какво се случва когато човек попадне в мъртво вълнение: плувайки от брега навътре в морето, когато реши да се обръща, въпреки че плува мощно, остава на едно и също място, и дори се отдалечава от брега.

Обяснението за това явление, е образуването на обратно водно течение към морето перпендикулярно на брега. Вълните се наслагват, а след това с различна скорост водната маса се връща в морето. Тези "коридори" се появяват до брега по време на прилив. Бързият поток на водата там достига скорост 2,5–3,0 м/с. Обикновено коридора на мъртвото вълнение е около 2-3 метра.

По какво може да се разпознае мъртво течение: 

   1. Видим коридор от разпенена вода, перпендикулярен на брега. 

   2. В крайбрежната зона се виждат участъци с друг оттенък на водата. Например, наоколо водата е светло-синя или зеленикава, а една зона е бяла. 

   3. Участък с пяна, водорасли, балончета, който стабилно се движи от брега навътре в морето. 

   4. В непрекъснатата линия от приливни вълни се забелязват разкъсвания с ширина 5-10 м.

В много висок процент възникват мъртви вълнения спонтанно и по никакъв начин не се проявяват. Тъй като се знае, че мъртвите течения се образуват до брега, не се къпете сами и не игнорирайте червените флагове на спасителите на плажа. Често мъртвото вълнение е кратко и с голяма скорост се движи само повърхностния слой на водата, който увлича навътре в морето, но не и към дъното.

Правила за поведение в мъртво вълнение: 

   1. Овладейте паниката си. Само хората, които знаят какво да правят в такива ситуации, успяват да се спасят. 

   2. Пазете силите си и не плувайте с всичка сила срещу течението. Трябва да се плува не към брега, а настрани, паралелно на плажа. Когато течението е тясно 2-3-5 метра, много бързо ще излезете от него.  

   3. Анализирайте. Ако гребете по правилата (настрани) и не излизате от мъртвото вълнение, значи течението е широко (от 20 метра и повече). Спрете да си хабите силите. Мъртвото течение не продължава дълго и само след 3–4 минути то ще спре. След това отплувайте на 50–100 метра встрани и едва тогава се връщайте към брега с кратки почивки.