Как да разберем на кое ниво сме! Дали привличаме желаната от нас реалност или материализираме страховете си? Следват четири бързи метода, с които можем да си отговорим на всички тези въпроси.

#Обръщайте внимание на заобикалящата ви реалност

Огледайте се около себе си. Какво се случва? Дали вратите се отварят за вас всеки път, когато почукате на тях, или се затръшват рязко? Дали навън е прекрасен ден или времето е ужасно? Истината е, че ние сътворяваме собствената си реалност, чрез вибрациите, които излъчваме. Ако това, което виждате и усещате, ви харесва, вашите вибрации пулсират на високо ниво. В противен случай, нагласата ви бива да бъде поправена. Мислете положително. 

#Обръщайте внимание на цифрите

Повечето дублиращи номера (1111, 111, 222, 333) и най-вече (1234) са знак, че самите вие се движите към по-високи вибрации.Числото 666 или намаляващите числа (4321) са предупреждение, че темпото на вибрациите ви се забавя или че пулсира на ниския регистър.

#(Пре)разгледайте емоционалното си състояние

Направете бързо емоционално проучване на това как се чувствате. Подредете емоциите си по вибрации. Любов, радост, ентусиазъм, отчитат висок вибрационен модел. Напротив – гняв, отвращение, депресия или скука разкриват нисък вибрационен модел. Чувството "горе-долу" показва, че вие сте в центъра.

#Подложете тялото на тест

Ако се чувствате енергични, бодри, готови за нови подвизи и предизвикателства, ако сте изпълнени с вяра, жизненост и копнеж, вие пулсирате на високи вибрации. Ако се усещате отпаднали, болни, наранени или изпитвате болка, това е сигурен знак, че сте попаднали в полето на ниския вибрационен тонус. Чувството "както обикновено", "все така" "добре съм" означава, че вибрациите ви са неутрални.