Когато сме в хармония със себе си и поддържаме връзката с висшия Аз, всеки един от нас усеща кога близък има нужда от помощ, кой е правилният подход в дадена ситуация и не само... Интуицията е свръх сила, водещата ни по пътя на личностното развитие и себереализация. 

За жалост, когато изгубим връзка с нея или се абстрахираме от нея, не само губим връзка със заобикалящия ни свят, но и със себе си. Чувстваме се подтиснати, заслепени и неудовлетворени... нещастни и не само. 

#Скованост 

Чувствата и мислите в подобни моменти са изключително силни и завладяващи. Колкото повече (пре)разглеждаме дадена ситуация, толкова по-трудна ни се струва тя за разрешаване. Успоредно с това можем да отбележим и други физиологични признака, които навяват на мисълта, че нещо не е наред: нерегулярно дишане, тежест в гърдите и гърлото и световъртеж. Това се дължи на неизказани чувства и, както можете да се досетите, на вътрешния дисбаланс, породен от действия в противоречие на истинската ви същност.

#Припряност 

Неприятно чувство, нали? Объркани, забравяме, че не всичко е на всяка цена. В подобни моменти забравяме дори, че имаме право на избор и да казваме "не". 

#Тъга

Когато нищо не върви по план или очакванията ви се разминават с реалността, вие сте разочарование. Всеки един от нас би бил - особено, когато става въпрос за нещо, което ни е на сърце. Болката е голяма, но не и неизлечима. Трябва само да се оставим по течението, характерно за живота и да се доверяваме на вътрешния си глас. В случай, че се двоумите - задайте си въпроса: "Това добре ли е за мен? Ще ми донесе ли щастие!" 

#Немощ 

Пилеейки своята енергия, всеки един от нас губи силата, поддържаща духа ни в ежедневието. Отрицателните мисли и липсата на вяра са в основата на този феномен. Метафизиката подкрепя теорията, че негативното мислене черпи много повече от енергийния поток на един човек, отколкото положителните, чийто ефект е зареждащ. Губенето на енергия е вследствие и на неправилно взети решения, оставяйки някой друг да направи вашия избор.