Диамантената сутра е останала позната в историята не само като "Диамантът, който разсича илюзиите", но и като най-древната печатна книга в света, датирана 868 г. Изучавана и следвана, защото според Буда наименованието й означава сутра, която е твърда и остра като диамант, който разсича всички произволни концепции и води до брега на просветлението. Предлагаме ви откъси от първите глави от английския текст на Алекс Джонсън

***

Ако синове и дъщери от знатни фамилии искат да развият най-висшия, най-завършен и най-пробуден ум, ако искат да постигнат Висшата Съвършена Мъдрост и да успокоят скитащите си умове, като същевременно усмирят ненаситните си мисли, трябва да следват това, което сега ще кажа. 

Тези, които следват това, което сега ще кажа тук, ще могат да усмирят разнородните си мисли и ненаситните си желания. Възможно е постигането на съвършено спокойствие и яснота на ума чрез вглъбяване и пребиваване в ученията, които ще дам.

Всички живи същества независимо дали са родени от яйце, утроба, влага или спонтанно; независимо дали имат форма или нямат форма; независимо дали са осъзнати или неосъзнати, всички живи същества ще бъдат водени от мен към крайната Нирвана, окончателното прекратяване на цикъла на живота и смъртта. И когато този необятен и безкраен брой от живи същества бъде освободен, в действителност нито едно същество няма да бъде освободено. 

Защо, Субхути? Защото, ако последователят е все още вкопчен в своеволните илюзии за форма или явленията като его, индивидуалност, личност, отделна същност или вечно съществуваща универсална същност, тогава този човек не е истински последовател.

При това, Субхути, чрез практикуването на състрадание и щедрост, последователят трябва да бъда откъснат от привързаностите. Трябва да практикува състрадание и щедрост независимо от външността, без значение от форма, звук, мирис, вкус, допир или друго качество от друг вид. Субхути, това е начинът да се практикува състрадание и щедрост. Защо? Защото практикуването на състрадание и щедрост без привързване е начинът да се постигне Висшата Съвършена Мъдрост, начинът да станеш приживе Буда.