Ценете времето си и времето на другите. Всеки разполага с 24-часово денонощие. Важно е да сe знае как да използвате всеки свой миг. Действието е пътят за доближиване към собствените мечти. Латинската сентенция "Tempus fugit carpe diem” означава "Времето лети, наслаждавайте се на дните.” Отнасяйте се с уважение към безценния дар - времето, което имате.

Успокоението, че каквото не успеете днес ще го свършите утре, е стъпка върху динена кора. Вземете решение какво искате от живота и начертайте план за изпълнение със срокове. Всяко начало е трудно, но планът е мотивация срещу пасивността. Вие може да направите разлика между самоувереността и съмнението. Бъдете решителни и последователни. Какво мислите, че ще заработи по-бързо за вас, ако вие не проявите дисциплина и активност. Та нали става дума за вашите мечти. Започнете да действате и не мислете за пречките и евентуалния провал. Никой не може да спре този, който знае къде отива.

Поставете под съмнение досегашните си убеждения, които са изсмуквали стремежа ви за успех в живота. Повярвайте в себе си, защото човек се е родил, за да бъде щастлив и да допринесе със своите неповторими умения и знания светът да стане по-добро място. Животът не е толкова примитивен, но положителната нагласа помага.

Снимка:Thinkstock/Getty Images