Начинът ви на мислене се влияе директно от вашата среда. Проявете внимателност при създаване на приятелства. Убедете се, че сте сред хора, които мислят правилно. Начинът ви на говорене, маниерите ви, стилът на обличане, вкусовете към храната, препочитанията към определена музика до голяма степен се определят от хората, с които общувате.

Непосредственият контакт с дребнави хора поражда и у вас дребнаност. Продължително съжителство или работа с хора с негативно мислене поражда и у вас подобно мислене.

Снимка:Thinkstock/Getty Images

Пазете зорко психологическата си среда