Индивидуалността започва там, където сравняването с другите свършва. Бъдете уникални. Бъдете неповторими и незабравими. 

Отделете време за себе си и прегледайте мислено постиженията си.

Спомненете си как сте започнали и къде се намирате сега.

От такава равносметка ще се убедите колко много сте постигнали в живота си. Със сигурност е повече, отколокото досега сте си мислели.

Ако се събудите с тъга и не я пропъдите, ще й позволите да обземе деня ви. Това е така, защото човек  привлича  това, върху което се фокусира, включително: настроения, знания, разположение на духа.

Снимка:Thinkstock/Getty Images

Когато чуете за някой, че е постигнал нещо и веднага започнете да сравнявате себе си с него, ще разберете какви са желанията ви в живота. Независимо дали това са колеги, съседи, близките ви.