Каква трябва да е домашната грижа за човек с установен коронавирус или такъв, чакащ резултатите от теста си и със симптоми. Световната здравна организация дава няколко основни напътствия какво да правим, ако този човек е в дома ни.

1. Уверете се, че болните си почиват достатъчно, пият много течности и ядат питателна храна.

2. Носете медицинска маска, когато сте в една и съща стая с болен човек. Не докосвайте маската или лицето си, докато сте с нея и я изхвърлете след това, ако е за еднократно ползване.

3. Мийте ръцете си често. Използвайте сапун, вода или зезинфектант. Това е задължително:


• след всякакъв вид контакт с болния човек или средата около него
• преди, по време и след приготвяне на храна
• преди ядене
• след използване на тоалетната

4. Използвайте отделни съдове - чаши, прибори за хранене, кърпи и спално бельо за болния човек. Измивайте ги и ги перете.


5. Обърнете внимание кои са най-често докосваните повърхности от болния човек и ги почиствайте и дезинфекцирайте ежедневно. Такива са шкафчето до него, дистанционно, брави, врати и т.н.Обадете се веднага на 112, ако състоянието на болния се влоши или изпитва затруднения при дишане.

Снимка: .facebook.com/WHO