Съвсем естествено е в добро здравословно състояние да не мислим как бие сърцето ни или с каква честота се разгъва собствения ни бял дроб. Тези изключително важни за живота функции - дишането и биенето на сърцето, обаче могат внезапно да спрат. Причините са от много широк порядък (болести, бедствия, катастрофи). Тогава е наложително да се окаже на човек първа помощ за възстановяване на сърдечната дейност и дишането.

У нас само 12% от пълнолетните са изкарали курсовете на Български червен кръст (БЧК) за оказване на първа помощ. Те знаят, че първото нещо е да се започне външен сърдечен масаж, т.е.

компресия върху гръдния кош в средата между гърдите.

Натискът е силен, рязък и бърз – около 100 пъти в минута. Най-добре е да се прави успоредно с това и изкуствено дишане. Хората от различни съображения не са склонни да извършват изкуствено дишане, защото или не са обучени или се страхуват от заразяване с инфекции. Поради това Британската сърдечна асоциация препоръчва при внезапно спиране на сърдечната дейност и спиране на дишането, да се направи само външния сърдечен масаж. Дори само това е достатъчно, за да се спаси човешки живот. Като междувременно веднага се алармира за спешната ситуация на телефоните за бърза помощ.

Как се разбира, че е спряла сърдечната дейност

  • Спира дишането
  • Не се напипва пулс
  • Зениците са разширени
  • Кожата и лигавиците побледняват

Ако в минутите до идването на бърза помощ направите външния сърдечен масаж, може да се възстанови работата на сърцето, кръвообращението и дишането. За целта човекът трябва да е легнал по гръб, а спасяващият го, застанал отстрани на колене. С двете длани една върху друга и ръце, изправени в лактите, се прилага натиск върху гръдната кост по средата, надолу до 4-5 см. 

Това притискане на гръдния кош с честота 60-100 пъти в минути, докато дойде професионалната помощ, е животоспасяващо

Затова Британската кардиологична асоциация стимулира хората да забравят за изкуственото дишане ”уста в уста” и да се концентрират на натиска върху гръдния кош, когато решат да окажат съживяваща помощ.

Когато някой човек падне пред вас, т.е. изпада в колапс или спира дишането му, ако не сте обучени, а искате да помогнете, може да започнете с външен сърдечен масаж. Нещо е повече от нищо.

Демонстрация на животоспасяващото притискане на гръдния кош вижте във "Видео към здравния блог".