Единственият начин човешките същества да оцелеят след раждането е чрез любов. И най-важното нещо, на което майката трябва да научи бебето си е тo да обича. Думите са на д-р Рикардо Джоунс, с когото вече се познавате, и който беше на кратка визита в България. Той вярва в много неща в живота си, но най-вече на жените и техните потребности. Д-р Джоунс вярва още в:

-Хуманизиране на раждането
-Дулите и тяхната неоценима помощ по време на раждането
-Неприкосновената връзка между бебето и майката
-Това, че секцио трябва да се прави само в краен случай
-Естественото раждане може да доближи родилката до усещането за оргазъм
-И е против всички изкуствени начини и интервенции, които се правят с цел ускоряване на раждането


Предлагаме ви извадки от речта и отговори на въпроси, зададени към д-р Джоунс по време на конференцията „Раждането – медицина, психология и право”, за които сметнахме, че са ценни и полезни.

Като активист и новатор в своята страна, д-р Джоунс разказва, че всички тези идеи звучали странно преди 15 години в Бразилия, както сега звучат странно за повечето хора в България. В най-южните части на Бразилия в момента има изградена система, която се основава на работата на трима професионалисти – дула, акушерка и акушер-гинеколог, така че да могат да се осигурят постоянни и цялостни грижи по време на целия процес. Дулата и акушерката помагат на родилката през цялото време, а акушер-гинекологът отговаря за позицията и състоянието на бебето и ако се наложи цезарово сечение – го прави, но вкрайни случаи.

„Единствените хора, които могат да променят моделите на раждане са именно жените, не докторите, не дулите, не политиците, а самите жени.”

Моята гледна точка като активист е, че ние трябва да подкрепяме жените, в това, което те самите вярват и искат да направят.”

„Преди 15 години в Бразилия се появиха първите дули. И те като дулите в България бяха отричани от докторите, гонени и посочвани като вредни за родилките.”

На въпрос какво трябва да направят дулите в България, за да спечелят доверието на лекарите, Рикардо Джоунс отговори: „Срещайте се два пъти месечно, направете група на дулите в България, говорете, обсъждайте проблемите и въпросите, помогнете на жените да направят революцията в раждането, за да може един ден дулите да говорят с лекарите като с равни.”

„Слушайте жените, слушайте от какво се нуждаят. Ако искат да родят у дома, те имат правото да го направят и всички трябва да им помагаме. Ако искаме да направим революция в раждането, трябва да слушаме жените.”