Биолог Велева, Вашите научни интереси са в областта на влиянието на начина на живот върху репродуктивните способности при мъжете. Каква е връзката между тези две понятия?
Връзката е многофакторна и индивидуална. Докато при едни хора фактори като тютюнопушене, алкохол, кафе, неправилно хранене, стрес и др., не оказват съществено влияние на репродуктивните възможности, то при други те са вероятна причина за инфертилитет. Да не забравяме, че около 25% от мъжкия инфертилитет е идиопатичен, т.е. без изяснена причина. Ето защо неизменна част от оценката на репродуктивното здраве на мъжа трябва да бъде неговият „lifestyle” (начин на живот). В тази връзка пациентите на САГБАЛ „Д-р Щерев” предоставят информация за вредни навици, минали заболявания, социално положение, която е важна част от диагнозата и подхода при лечението.

Разкажете ни повече за последиците от тютюнопушенето и приема на алкохол?
Трудно е убеждаването на пациентите за нежеланите ефекти, които алкохолът и тютюнопушенето оказват върху правилното функциониране на организма, вкл. способността на човека да се възпроизвежда.

Вредните ефекти от тютюнопушенето върху репродуктивните способности на мъжа и специално върху параметрите на спермата е широко дискутиран въпрос, но наличните данни са недостатъчни, непълни и донякъде неубедителни. Въпреки това, ако планирате бебе, добър начин да започнете, е като се откажете от вредния навик. Тютюнопушенето се оценява, като фактор с най-силно отрицателно въздействие върху фертилността. При мъжа възможните странични последици са редукция в концентрацията на сперматозоидите и тяхната подвижност, увеличаване процента сперматозоиди с морфологични дефекти, фрагментации в ДНК молекулата и понижаване виталността на репродуктивните клетки. Редица изследвания дискутират острия и хроничен ефект на цигарения дим и неговите компоненти върху хипоталамус-хипофиза-тестикулярната ос, а именно върху нивата на TSH, LH, FSH, тестостерона и пролактина. Изброените промени са времево и дозо-зависими, но неизменно свързани с инфертилитета.

Страничните ефекти от консумацията на алкохол в голямата си част се припокриват с тези от тютюнопушенето: намаляване обема на еякулата, редукция в концентрацията на сперматозоидите и тяхната подвижност, увеличаване процента сперматозоиди с морфологични дефекти, понижаване стойностите на тестостерона. При умерена консумация (която е строго индивидуална!), обаче трайни изменения върху семенните показатели няма, за разлика от хроничния алкохолизъм, при който се уврежда сперматогенезата и се стига до импотентност и тестикулярна атрофия. Тук е важно да се отбележат две неща: първо, алкохолът има силен синергистичен ефект с тютюнопушенето и второ, добрата новина – влиянието на алкохола (при умерена консумация) върху репродуктивните способности на мъжа е обратимо.

Как се отразяват различните видове заболявания - диабет, затлъстяване и болести, предавани по полов път - върху фертилитета при мъжете?
Въпросът е сложен, защото изброените заболявания индивидуално повлияват фертилитета, като диабета и затлъстяването не винаги водят до безплодие. От друга страна темата е актуална, поради епидемичните мащаби, които диабетът, затлъстяването и болестите предавани по полов път достигат.

В научната литература се изследва комплексното влияние на диабета и затлъстяването върху мъжкия фертилитет, а именно, че диабет тип 2 и затлъстяването са тясно свързани. Усложненията засягат функционирането на гонадите, влошаване на еректилната и еякулаторна функция. Убедителни са данните, показващи, че при висок индекс на телесна маса (ИТМ >36), броят на сперматозоидите в еякулата намалява. Понижения се отчитат и в нивата на тестостерон при повишаване на инсулиновата резистентност (показател за предразположеност към затлъстяване). Но нека да подчертая още веднъж, че въздействието на диабета върху мъжката плодовитост е индивидуално и свързано с контрола на заболяването и вида лечение.

За съжаление българите са слабо информирани за начина на предаване и последиците от половите инфекции. Съществуват повече от 30 различни полово-предавани бактерии, вируси и паразити, като някои от тях са повсеместно разпространени, а други са специфични в определени нозогеографски райони. По данни на Световната здравна организация всеки ден около един милион хора в световен мащаб се заразяват с болести предавани по полов път, вкл. и с HIV.

Половите болести при мъжете водят до остри и хронични инфекции със сериозни последици върху фертилитета. Например, в САЩ и повечето европейски държави най-често диагностицираната сексуално-трансмисивна инфекция е хламидията. Инфекцията често протича безсимптомно и нелекувана води до възпаление на уринарния тракт и репродуктивните органи, обструктивна азооспермия, инфертилитет. При голям процент от мъжете и инфекцията с гонорея протича асимптоматично, но усложненията засягат простатата и тестисите. Уреаплазмата и микоплазмата водят до намаляване подвижността на сперматозоидите и увреждане на ДНК, за разлика от трихомона, при която подвижността и пенетрацията на клетките през цервикалната слуз не се повлияват.

Изследване, направено от Van Leeuwen и екип, показва отражението върху семенните параметри при мъже преди и след HIV инфекция. Съществени понижения в обема на еякулата, концентрацията и подвижността на сперматозоидите, както и в процента клетки с нормална морфология се отчитат след HIV. С напредване на инфекцията качеството на спермата се влошава. Нещо повече, от заразена със СПИН майка, подобно на сифилис, инфекцията може да бъде предадена и на плода.

По-конкретно, как влияе затлъстяването върху фертилитета при мъжа?
Затлъстяването е една от «модерните» епидемии на 21 век. За наднормено тегло се приема това, при което индекса на телесната маса (ИТМ) е в границите от 25 до 30 кг/м2. Ако показателят е над 30 вече говорим за затлъстяване. Понастоящем, по-точен маркер за класификация на наднорменото тегло е обиколката на талията, която при мъжа не трябва да надхвърля 94 см.

Интересът към темата е голям най-вече поради противоречивите данни при мъже със затлъстяване и инфертилитет, мъже с инфертилитет, но с нормална телесна маса и при фертилни мъже със затлъстяване.

Счита се, че един от механизмите, чрез които затлъстяването повлиява мъжката фертилност, е изменението в хормоналния профил и съпътстващите физиологични промени, като например повишаване на скроталната темпeратура. Това от своя страна негативно афектира сперматогенезата и допринася за отклонения в семенните параметри, като олигозооспермия, азооспермия, повишаване на деформационният индекс на сперматозоидите, намаляване обема на еякулата. Повечето проучвания, обаче не показват връзка между наднормения ИТМ и подвижността на сперматозоидите.

В литературата връзката между затлъстяването и инфертилитета при мъжете се гради и върху стойностите на инхибин В. Данните показват, че нивата на инхибин В при мъже със затлъстяване са с 25-32% по-ниски в сравнение с мъже с нормално тегло - индикация за сериозно увреждане на мъжките гамети. Така, инхибин В, като маркер за нормалната функция на Сертолиевите клетки и сперматогенезата, може да бъде и прогностичен за качеството на спермата и фертилитета при мъже със затлъстяване.

Въпреки че не е коректно да се пренебрегва влиянието на наднорменото тегло върху безплодието, много мъже с подобен проблем осъществяват нормално репродуктивната си функция. Ето защо понастоящем, наличната информация не е достатъчна, за да третираме затлъстяването като сигурен показател за инфертилитет при мъжа.

Има ли наследственост по отношение способностите на мъжа за създаване на поколение?
Да, има такова унаследяване. Подобно на монета, всяка история е с две страни. В случая раждането на здраво дете не зависи само от майката, но и от бащата и това се потвърждава в редица нови изследвания.

Алкохолът, тютюнопушенето, затлъстяването, стресът, диетите, излагането на токсини и др., са фактори, на които геномът реагира динамично. Промените в епигенетичната активност определят част от характеристиките на организма. Едва сега започва да се оценява до каква степен тези промени се предават на следващото поколение.

Не трябва да се пренебрегва и генетично определената наследственост при мъжа за създаване на поколение. Важно е да се знае, че микроделециите на У хромозомата винаги се унаследяват по мъжка линия. По литературни данни, микроделеции на У хромозомата се откриват при 10-15% от мъжете с диагноза азооспермия и 5% до 10% от тези с олигоастенозооспермия. Нещо повече, генетично детерминиран инфертилитет може да бъде предаден от бащата на потомството, не само като резултат от мутации в половите хромозоми, но и в автозомните хромозоми .

Какво е Вашето послание към бъдещите татковци?
Да не се примиряват с това, че репродуктивните проблеми се решават само с репродуктивни технологии, а да бъдат активна страна, да се информират, защото всички „играем” в един екип за една цел – здрави и щастливи деца.

Автор: Лъчезара Велева,
биолог в АГ Болница „Д-р Щерев”

Материалът е подготвен от www.mamatatkoiaz.bg