Скъпи приятели, „Мама, татко и аз” започва представяне на доказани лекари и специалисти в областта на майчиното и детско здравеопазване. Целта ни е да ви запознаем с тях и да ви представим мнението им по някои актуални въпроси от ежедневната им работа.

Представяме ви Антоанета Димитрова – главна акушерка в I САГБАЛ "Света София".

Мама, татко и аз: Каква е ролята на акушерката в процеса на раждане? Какви са нейните функции?

Антоанета Димитрова: Акушерка - това е съчетание от призвание и мъдрост. Активна е ролята на акушерката по време на бременността, в процеса на раждане и проследяване на следродилния период. Тя е един от най-важните хора за бременната и раждаща жена, защото притежава професионални компетенции,опитност и отговорност, което гарантира сигурност, комфорт и психоемоционална подкрепа на бъдещата майка.

Значителна е нейната роля при посрещането на раждащата в приемния кабинет, където получава първоначални данни за родилния процес, състоянието на плода, снемането на анамнеза, попълване и документиране на данните в историята на бременността и раждането и в електронното досие на пациентката.

В предродилната зала стои неотлъчно до раждащата жена, мониторира ДСТ /детските сърдечни тонове/, проследява интензитета и продължителността на маточните контракции, извършва по назначение на лекар медикаментозни манипулации, прилага правилни дихателни техники, които влияят положително на родилния процес, оказва психоемоционална подкрепа.

В Родилната зала акушерката контролира правилното напъване, което гарантира незначителния родов травматизъм за майката и плода. Първа докосва детското телце и изживява заедно с майката радостта от появата на новия живот. Активно участва в третия период на раждането - плацентарния.

Мама, татко и аз: В редица страни ролята на акушерката е водеща. Може ли в България това да се случи?

Антоанета Димитрова: В редица страни акушерката е независима и това се дължи на изцяло изградена Здравна система на грижи към жената. Прилагат се стандарти, директиви на СЗО и ЕС, добри световни практики и постижения в областта на акушерските услуги. В България е необходимо да се промени начина на финансиране в здравната система, да бъде регламентиран и калкулиран акушерския труд, защото българската акушерка е отлично подготвена теоретически и практически. Затова тя е предпочитана за работа в много страни. В нашата страна напоследък тази професия загуби своя авторитет и е необходимо законово да се популяризира.

Мама, татко и аз: Могат ли акушерките да бъдат модел на грижи? Какво е отношението им към родилките? Съществува ли индивидуален подход към всяка от тях?

Антоанета Димитрова: Обществената нагласа е, че акушерките могат да бъдат модел на грижи. Със своите компетенции, опитност, професионализъм те гарантират индивидуален подход, спокойствие и сигурност на бъдещата майка.

Мама, татко и аз: Има ли емоционална и физическа подкрепа от страна на акушерките след раждане - при кърмене и възстановяване на родилката?

Антоанета Димитрова: Освен че е най-близо до родилката в наблюдението и подпомагането на родилния акт, акушерката проследява протичането на физическото и емоционалното й състояние в пуерпералния /ледродилен/ период. Страховете, несигурността, неподготвеността и неточната информация често водят до състояния на следродилна депресия. След раждането родилката има нужда от подкрепа и тук е мястото на акушерката да я успокои и помогне на младата майка при закърмването на бебето, да й даде съвети за правилното хранене, хигиена на новороденото, грижи за гърдите и възстановителния период на жената след раждане.