Нека не се скриваме за "стресовото ежедневие", за да извиним лошия успех на децата си. Уви отпускането е процес, който превзема детската психика  много бързо и лесно. За се поддържа мотивацията на детето за успех в училище, родителите трябва да имат положително и сериозно отношение към неговите задължения.

9 съвета към родителите за успех на детето:

Проявявайте постоянен интерес към това, което детето учи и което го затруднява. Учете го на самостоятелност и отговорност, но когато можете, помогнете търпеливо със своите знания.

Създайте любов към книгите чрез личен пример. Детето няма нужда да гледа телевизия всяка вечер. Приучете го да чете книги и го карайте да ви разказва и да разсъждава върху тях. Четящите деца са по-успешни в училище.

Осигурявайте спокойна атмосфера вечер у дома. Детето трябва да има достатъчно сън (8-9 часа). Липсата на достатъчно сън може да причини проблеми с концентрацията, паметта и изпълнението на училищните задължения.

Поощрявайте детето, когато има своите "ученически" постижения. Това помага за изграждане на неговата увереност и самочувствие.

Осигурете условия за учене - удобен стол, бюро, компютър (лаптоп) и обръщайте внимание как детето седи, на какво разстояние от екрана, при каква яркост и контраст, защото ваша е грижата да опазите стойката, зрението и цялостното здраве на детето.

Интересувайте се от постиженията на детето в спорта. Поощрявайте го да се записва на нови видове спорт. Дете, което е заето със спорт се научават на дисциплина и става по-организирано. Отделяйте време и спортувайте заедно.

Изграждете здравословни навици за хранене. Това е сигурен начин за поддържане на здравословно теглото, бодрос и добра памет. Успешен ученик е здравият ученик.

Бъдете приятели с детето си. Интересувайте се от приятелите му и случките в училище. Изграденото приятелство в тази възраст е залог за добри взаимоотношения и когато ще разговаряте като зрели личности.

Покажете пътя към успеха на детето си чрез положително отношение към живота. Научете го да говори тихо на обществени места и любезно да се обръща към хората; да поднася извинение при допусната грешка, както и да прощава груба реплика от съучениците. Голяма сила има в способността за помирение.

Свързана статия: