С около 2 седмици закъснение, заради ниските температури, символът на Странджа - Странджанската зеленика, започна да цъфти. Зелениката е съхранена до наши дни единствено в Странджа и никъде другаде в Европа. Прекрасните й цветове могат да бъдат видени край село Кондолово. Тя е разпространена по стръмните склонове и дълбоките долове в горите, наситени с източен бук и източен горун в Странджа. Тези места са изключително малко, заради което странджанската зеленика се цени много високо. 

Странджанската зеленика е вечнозелен храст, който достига височина до 3 м. Тя е реликтен терциерен вид. Заради красивите си големи цветове, е приета за символ на природен парк Странджа. Цъфти продължително от средата на април до средата на май, в зависимост от температурите през пролетта. В едно семейство са с пиренът, калуната, странджанската боровинка и ягодовото дърво (кумарка).  

Странджанската зеленика е вписана е в Червената книга на България и е защитена от Закона за биологичното разнообразие, както и от редица международни конвенции и споразумения.