Ваканция е и снегът е натрупал като в приказките. Няма как да не пожелаете да си спомните детството и да помогнете на децата да се зарадват, че са направили сами снежен човек.

Направете здрава снежна топка с ръце, сложете я в снега и започнете да я търкаляте.
Радостта от ефекта на натрупване на сняг и растящата й големина е несравнима. Идва моментът, когато снежната топка става голяма до кръста ви и трябва да спрете. Където сте стигнали, там ще остане вашият снежен човек.

С по-голяма лекота ще направите и по-малка снежна топка, която ще поставите върху голямата.

Най-бързо ще бъде готова третата снежна сфера - главата на снежния човек. Когато слагате топки последователно една върху друга внимавайте да ги заглаждате една в друга, за да се слепят за стабилност.

Създайте лицето на снежния човек. Сложете камъчета или големи копчета за очи. За нос поставете морков. С няколко камъчета, подредени едно до друго с ъгълчетата нагоре, ще оформите радостната усмивка на вашия снежен човек.

Две пръчки поставете за ръце. Може да му сложите шал през врата или шапка от кофичка.

Вече сте готови да го "представите в обществото” - готов за снимки вашият снежен човек.