На 19 август последователите на Петър Дънов посрещанаха с паневритмия Слънчевата нова година на Седемте Рилски езера.

Паневритмията е система от упражнения, изпълнявани на музика. В нея може да се включат неограничен брой участници. Играе се в кръг, като танцуващите обикалят в посока, обратна на часовниковата стрелка. Изпълнява се ежегодно от 22 март до 22 септември (от деня на пролетното до деня на есенното равноденствие) рано сутрин (при изгрев слънце) на открито, сред природата. Продължителността на изпълнението ѝ е около 1 час.

Според последователите на учението целта на танца е постигане на хармония с природата, Бог и вселената.

Паневритмията е наука, която регулира физическите, духовните и умствените функции на човека. Тя е метод на Разумните същества за самовъзпитание

Петър Дънов