Ботаническата градина „Jardin des Plantes” в Париж беше озарена с гигантски фенери във формата на морски създания. Целта на изложбата е да насочи вниманието към замърсяването на океаните и свръхулова на риба. Доклад, публикуван през май, установи, че от 8 млн. вида растения, насекоми и животни 1 млн. са застрашени от изчезване в следващите десетилетия.