Почитта към духовете на животните е свързана преди всичко с индианската култура. Няма друга култура, така положително настроена и изградила толкова силна връзка между природата и духовния свят.
Според североамериканските индианци всеки човек притежава свой дух-закрилник, скрит под образа на животно. То се явава в определин моменти от живота ни, за да пази и насочва.
Духът на всяко едно животно е въплъщение на подсъзнанието ни и следователно не може да бъде избран. Той трябва да избере вас.

В повечето случаи духът на животното, който ви пази, ще ви се представи по време на път, когато умът ви е отпуснат и в спокойно състояние, докато сънувате или в състояние на медитация. Духът на вашето животно-тотем може да ви се разкрие и във физическа форма, чрез демонстрация на неспокойно и необичайно поведение в рамките на кратък период от време.

Все пак, за да се свържете с духа на своето животно-закрилник, първо трябва да научите какво е то. Най-добрият и естествен път към неговото откриване е чрез наблюдение.

#Наблюдение
Наблюдавайте природата, отворете сърцето си за всяко живо същество, стъпващо по земята. Бъдете съсредоточени и наблюдателни, когато животните се появяват в живота ви. Опитвайте се да не се страхувате и да не гледате на тях с пренебрежение. Вместо това проявявайте любов и състрадание към всяко животно, което срещнете по пътя си. Вглеждайте се в него. То може да иска да ви каже нещо. Наблюдавайте всяко едно негово движение и поведение, особено ако то ви се стори необичайно. Не пренебрегвайте повтарящите се срещи с едно и също животно, независимо дали го срещате физически или под формата на символ или сън.

#Медитация
Медитацията дава възможност на съзнанието ни да се изчисти от всякакви външни замърсители и дразнители, пречещи на духа да се изяви в пълната си форма и образ. Медитацията помага на ума да се концентрира и да види духа. Тя е чудесен начин за вас да откриете своя тотем-животно и да се свържете с едно или повече животни. Отваряйки сърцето си, съсредоточете ума си. Това ще ви помогне да бъдете по-възприемчиви към света около вас, по-интуитивни. Дайте воля на любовта си, която ще ви разкрие образа на духа на животното, което ви закриля. Докато медитирате и търсите своя тотем, не игнорирайте образа на животното, което се явява в съзнанието ви най-често. Именно то може да се окаже вашият пазител.

#Сънищата
Човешкият ум никога не спира да работи, дори и в страната на сънищата. По време на сън съзнанието ни продължава да обработва информацията от деня или седмицата. Сънищата често пъти са и израз на нашите най-дълбоки емоции, копнежи или терзания. Те дори могат да ни подскажат и разкрият правилния път към разрешаването на проблем, който дълго време ни е тормозел. Ето защо, ако имате няколко особено запомнящи се сънища – такива, в които присъствието на определено животно се повтаря няколко пъти, опитайте се да разчетете посланието в тях.

#Изграждане на връзка
След като сте успели да идентифицирате духа на вашето животно-пазител, следват няколко неща, които трябва да направите. Първото е да го изследвате. Проучете неговата символика, основните му черти и характеристики. Отделете малко време, за да осъзнаете защо именно този образ най-силно се е запечатал в съзнанието ви. Второ, напишете на лист хартия всички качества и черти на вашия тотем. Дори и отрицателните. Прочетете списъка и определете кои от тях се отнасят до вас най-много.

Отношението и изграждането на здрава връзка с вашето животно-пазител е уникално и носи дълбок смисъл. Духът на вашия тотем символизира вашата същност, а свързването с него ви дава възможност да достигнете до посланията, които той ви изпраща, да бъдете по-силни и сензитивни.