Да бъдеш или да не бъдеш (сингъл), това е въпросът. Сигурно често сте си го задавали, разочаровани от приключилата връзка или нервни от предстояща.

Оказва се, че ако сте необвързани, вероятно ще имате много по-силни социални връзки, които помагат на хората.

Бракът може да ограничи социалното положение на хората и не винаги е щастливият край, който общоприето се възприема като такъв. А едно проучване, проведено през 2015 г., подкрепя тази идея.

Проучването установява, че необвързаните хора са по-склонни често да поддържат връзка, да оказват помощ и да получават помощ от родители, братя и сестри, съседи и приятели, в сравнение с женените хора.

Проучването установява, че необвързаният начин на живот увеличава социалните връзки на мъжете и жените.

Изследователите заключват, че вместо да насърчават брака, обществената политика трябва да "признава социалните ограничения, свързани с брака, и да признае, че необвързаните хора имат по-голяма ангажираност с по-широката общност".

В крайна сметка, проучването сочи, че хората, които се женят, не стават по-щастливи или психологически по-здрави, отколкото когато са били неженени. 

Вижте повече информация по темата от Бела ДеПуло, представена на TEDx през май 2017 г.

Пълните резултати от изследването са публикувани в списание "Journal of Social and Personal Relationships".