Граматически е редно изреченията да завършват с точка. Да, но не и когато изпращаме sms-ми. Освен ако не искате да породите лоши чувства в събеседника си.

Наскоро, отвъд океана, изследователи стигнаха го извода, че изреченията в кратки съобщения не трябва да завършват с точка.

За да разберат ролята, която играе точката при изпращането на sms-си, специалистите изготвиха официален протокол, въз основа становищата на 126 студенти, които се включиха в мобилния експеримент с изпращане на електронни съобщения.

Примерен диалог:
- Остава ли уговорката ни за утре вечер?
- Да, остава.

Какво се оказва. Съобщенията, завършващи с точка са по-неискрени от тези без. От друга страна – отговорите с удивителна се считат за по-откровени от това да няма никаква крайна пунктуация в изречението.

За да бъде пълна пунктуационната революция в края на 2015 – точката придобива двоен статут в съвременното ни общество, тъй като е напълно приемлива да е част от отговор/изречение в писмен вид.