От старите български фамилни имена можем да научим много повече, отколкото сме предполагали. Те произлизат преди всичко от историческото, културно и занаятчийско битие на българина през различните епохи. Така например, ако имате познати с фамилия Терзиев или Терзийски, е много вероятно в рода им да е имало шивач, защото името произлиза от занаята шивачество (терзилък).

Разбира се, много от фамилиите дължат произхода си на прякори или прозвища, а други – на работата или занаята, с който се е занимавал човека или неговото социално положение, а също и мястото, на което е живеело семейството. Има и такива, които отразяват някакво качество или външна отличителна черта на рода.

Много от старите фамилии, за разлика от собствените имена, които отразяват новостите, характерни за всяка епоха, се запазват до голяма степен. Ето някои стари български фамилни имена съществуват и днес и какво е значението им.

Снимка: istockphoto

Фамилни имена, свързани с професии и занаяти

Житаров, Оризаров, Брашнаров, Овчаров – за тях можете и сами да се сетите с какво са е занимавал родът преди време. Докато за Дръндаров например трябва да се проучи какво е „дръндар“ – чепкало.

Калайджиев означава, че се е занимавал с калайдисване на съдове, Гайтанджиев - с гайтани (плетени шнурове), Терзиев – с шиене, Сарафов – сараф е човек, който се занимава с размяна, обмяна на пари, от което печели, Дюлгеров – означава, че родът се е занимавал със строителство.

Куюмджиеви са изработвали предмети от благородни метали като накити и предмети от бита, а Арабаджиеви майсторяли каруци.

Тюфекчиеви правели оръжия, Кундурджиеви – изработвали обувки, а Джелепови се занимавали с отглеждането на големи стада дребен добитък.

Фамилни имена, които са свързани с културния живот

Вероятно не сте се замисляли за свои познати, носещи фамилия Даскалов, че в рода им е много вероятно някой да е упражнявал учителската професия. Съществуват и фамилии като Калиграфов (който е пишел красиво), Газетаров (който е бил вестникар), Писаров и др. Марангозов означава, че в рода е имало резбар, а Молеров – художник. Марангозов (резбар), Зографов, Молеров (художници), Майсторов-Устов и др.

Интересни фамилии, които сте срещали, но не знаете какво означават

Абрашев – означава луничав
Гюзелев – красив
Маразов - често боледуващ
Чапкънов – хитрец
Бербатов – нечист

Разбира се, списъкът е достатъчно дълъг, за да го обогатяваме заедно. Ако се сещате за други стари български фамилии, които не присъстват в статията (което е много вероятно), ще се радваме да споделите в коментарите за тях и тяхното значение.

Следете темата ни през ноември, която е посветена на традициите и тяхното преплитане в съвременния начин на живот.