Ако дадете на някого хляб, ще промените живота му за един ден.
Ако го научите как да си засее жито, ще промените целия му живот.

Хората нямат нужда да бъдат спасявани. Те имат нужда да осъзнаят какви са собствените им сили и как да ги използват.

Открийте колко сте силни и станете по-щастливи!