От незапомнени времена

египетските пирамиди и зикуратите в Южна Америка и Месопотамия са били за човечеството и пантеони, и храмове, и загадъчни символи на вечността. Независимо, че са строени от различни цивилизации с разнородни религии, култури и вярвания, формата им е привличала хората от всички епохи. В древността предците ни са виждали в пирамидалната структура сакрален смисъл и на нея са приписвали божествена сила. Съществуват и хипотези, според които някои цивилизации са използвали пирамидите за общуване с други светове.

 

 

В нашето съвремие

мнозина вярват, че пирамидата е източник на космическа енергия и защитник срещу отрицателни въздействия, а даже и панацея срещу всички болести. Тези вярвания не са лишени от основание. Хора, които са имали възможност дори краткотрайно да пребивават в сграда с пирамидална форма, твърдят, че престоят им в нея задължително им се е отразил благотворно – както физически, така и на душевния мир.

В тази връзка, интересно е да се отбележи,

че изкушените в езотеризма твърдо вярват, че в пирамидата протича процес на очистване на астралното тяло и неговото енергийно обновяване. Специалистите по Фън Шуй пък твърдят, че и най-малката пирамидка от кристал е в състояние да акумулира и привлича положителна енергия в помещението и дори да я предава на хората. Още едно от многото вярвания е, че независимо от какъв материал е – дърво, камък, кристал, стъкло, та дори картон или хартия, пирамидата предпазва от негативни влияния.

Разположението

Единствено изискване е тя да бъде поставена така, че страните й да са ориентирани според 4-те посоки на света. Радиусът на действие на пирамидата зависи от размерите й, като се простира от 50 см до 3 м.

Цветовете

на пирамидата също имат значение за начина й на действие.

• Ако е безцветна, от стъкло или кристал, тя би подпомагала благоприятното развитие на кариерата.

• Розовата и червената носят любов.

• Синята дарява с благоразумие и мъдрост.

• Зелената привлича богатството, а също така подпомага духовното и личностното израстване на човека.