Служебните взаимоотношения изискват тактичност. Не се засягайте лично от професионален проблем. По-добре изразявайте мнението си, ако не сте доволни от развитието на конкретен случай. Обсъждането на тежка тематика не започвайте в ден, когато всички са претрупани с работа.

Не толерирайте арогантно поведение и целенасочено злепоставяне пред останалите колеги. Бъдете убедени, че заплахи и закани не са мотивация за ефективна работа. Дори шефът ви да е много взискателен, не приемайте да ви повишава тон. Направи ли го, изваждайте тефтера и записвайте кога и какво ви е казал. 

Първата стъпка към подобрение на отношението ви към шефа, е да си направите равносметка. Вгледайте се по-дълбоко наистина ли е толкова непоносимо положението. Ядосвате се, само защото ви затрупва с извънредна работа или има много по-сериозни фактори. 

Снимка:Thinkstock/Getty Images