"Във всеки човек има слънце. Позволете му да грее."

- Сократ