"Ако облаците не плачат, как ще се смеят цветята?"

Руми (1207 - 1273), персийски поет и суфистки мистик