"Величието винаги почива върху едно и също нещо - способността да говориш и да действаш като обикновен човек."

- Ралф Уолдо Емерсън (1803 - 1882), американски мислител и писател, основоположник на трансцендентализма