"Bселената те заобикаля и залива с невероятна красота. Позволи си да бъдеш позитивен, радостен и благородно изумен от безкрайните чудеса и възможности."

- Ралф Марстън