"Всеки да контролира себе си и да не обръща внимание на другите. Човек, който се занимава с чуждите грешки, ще направи същите."

- Петър Дънов, (1864-1944) български философ, основател на религиозно-философско учение, наричано Всемирно бяло братство