"Когато намериш себе си, ще изгубиш много други. Бъди готов за това!"

- Милена Авелок, българска писателка