"Човешкият мозък е четириизмерен лабиринт. Всеки е бил в него, но никой не знае пътят."

- Ю Несбьо (р. 1960), норвежки писател