"Бих искал поне с един човек да мога да говоря за всичко, както говоря със себе си..."

Фьодор Достоевски (1821 - 1881), руски писател и публицист