"Аз ти прощавам това, което стори на мене, но това, че го стори на себе си - как бих могъл да ти го простя!"

- Фридрих Ницше (1844 - 1900), германски философ, филолог и писател, автор на "Тъй рече Заратустра"