"Този, който не може да разполага с две трети от деня лично за себе си, трябва да бъде наричан роб."

- Фридрих Ницше