"Онзи, който не се страхува от нищо, е по-могъщ от този, от когото се страхуват всички."

- Фридрих фон Шилер (1759 - 1805), германски поет, историк и драматург