"Всяко добро дело трябва да се извърши от сърце, но скромно и безкористно."

- Феликс Юсупов