"Не е важно колко дни има в живота ти, важно е колко живот има в дните ти... Не е важно какво имаш в живота си, важно е кого имаш в него... Не е важно какво си получил в живота, важно е какво и на кого си дал... Не всичко се плаща с пари. За най-важните неща плащаме с късчета от душата си!"

- Арт Бухвалд (1925 - 2007), американски хуморист