Демонстрирайте уважение към хората, дори и да не заслужават, защото това показва не техния характер, а вашия.