На 27 август 1770 г. в Щутгарт се ражда Георг Вилхелм Фридрих Хегел - един от големите мислители на немската идеалистическа философия. Хегел е сред създателите и основен представител на немския идеализъм, както и сред най-влиятелните философи на Просвещението (заедно с Имануел Кант), оказал огромно влияние върху философията от втората половина на 19 век. Днес се навършват 249 години от рождението на Хегел, а ние почитаме живота на големия немски философ с избрани мисли и цитати от произведенията му.

"Абстрактна истина няма, истината е винаги конкретна."

"Бракът е правова любов; при такова определение от последната се изключва всичко, което е преходно в нея, капризно и субективно."

"Каквото човек прави, такъв е и самият той."

"В началото най-важно е майчиното възпитание, защото нравствеността трябва да се насади у детето като чувство."

"Нищо велико на този свят не се извършва без страст."

"Волята, която не решава нищо, не е действителна воля: безхарактерният никога не достига до решение."

"Което е разумно, съществува, и което съществува, е разумно."

"Възпитанието има за цел да направи човека самостоятелно същество, т.е. същество със свободна воля."

"Страстната любов и бракът са две различни неща."

"Да бъдеш свой собствен господар и роб изглежда предимство в сравнение с това състояние, в което човек е роб на някой друг."

Снимка: Getty Images

"За този, който сам не е свободен, не са свободни и другите."

"Задълженията на човека се делят на четири вида: 1) задължения към самия себе си; 2) пред семейството; 3) пред държавата и 4) пред другите хора въобще."

"Истината се ражда като ерес и си отива като заблуждение."

"Към своите приятели трябва да бъдеш възможно най-малко дотеглив. И най-деликатното – да не искаш от своите приятели услуги."

"Който не гледа на света разумно, и светът на него не гледа разумно."

"Навикът прави невидимо това, на което се основава нашето съществуване."

"Най-сериозната потребност е потребността от познаването на истината."

"По-добре е никога да не си притежавал, отколкото да си загубил."

"Най-вредно е желанието да се предпазваш от грешки."

"Разумът може да се образова без сърцето, а сърцето – без разум; съществуват едностранчиви неразумни сърца и безсърдечни умове."

Снимка: Getty Images

"Страхът от грешка е сам по себе си грешка." 

"Речта е изключително силно средство, но трябва да имаш много ум, за да го ползваш."

"Световната история не е територия на щастието. Периодите на щастие са празни страници в нея."

"Човекът не е нищо друго, освен поредицата негови постъпки." 

"Свободният човек не е завистлив – той охотно признава великото и възвишеното и се радва, че го има." 

"Майката е гений на детето."

"Тайната на щастието се изразява в способността да излизаш извън сферата на собственото "аз".

"Човекът няма да стане господар на природата, докато не стане господар на самия себе си."

"Такава празнина, като добро заради самото добро, въобще няма място в живата дейност."