На 7 декември 43 г.пр.н.е. умира един от най-видните мислители на Западния свят - Марк Тулий Цицерон, прочут римски философ, държавник, оратор, адвокат, писател и консул, чийто живот е белязан от упадъка на Римската република. Отдаваме почит към философската мисъл на Цицерон с 20 от най-известните цитати от произведения с политическа насоченост "За държавата", "За законите" и други.

Снимка: iStock

"Всеки може да сгреши, но само глупакът упорства в грешката си."

"Гневът е враг на съвета."

"Няма смъртен, който да не е познал някога болка."

"Плодът на услугата е самата услуга."

"Да живееш значи да мислиш."

"Гладът е най-добрата подправка към яденето."

"Не можеш да обичаш нито онзи, от когото се страхуваш, нито този, който се страхува от теб."

"Между добри хора всичко се нарежда добре."

"Стая без книги е като тяло без душа."

"Храбростта води, а щастието върви редом."

"Най-висшето право е най-висша несправедливост."

"Често човек няма друг враг, освен самия себе си."

Снимка: Getty Images

"Най-сладките неща в живота са най-тихи."

"Миналото време никога не се връща."

"Навикът е втора природа."

"Никой не може да избяга от смъртта."

"Нищо не оскърбява така един приятел, както недоверието."

"Няма нищо по-сладко от светлината на истината."

"По-добре да страдаш, отколкото да причиниш страдание."

"По-лесно е да се развърже завързаното, отколкото да се съедини разделеното."