На 2 юни честваме падналите за свободата на отечеството. Това е и датата на смъртта на Ботев – един 28-годишен младеж, едва опитал от сладостите на живота и вече загубил го.

Замислете се колко неща все още не са се случили в живота на хора от съвремието ни. Някои от тях все още живеят в дома на родителите си, тепърва започват първа работа, все още не познават истинската любов. За 28 години Бетв успява да направи много неща, за които се говори и до днес.

Снимка: Ладислав Цветков

10 факта за Ботев, които всеки трябва да знае 

Освен Христо Ботев, майка му и баща му имат още осем деца: Ана (1850 – 1867), Петко (1852 – 1872), Стефан (1854 – 1890), Кирил (1856 – 1944), Тота (1859 – 1864), Генко (1861 – 1863), Генко (1863 – 1866) и Боян (1866 – 1885).

Във Втора гимназия постъпва като „волнослушател“, тъй като не е достатъчно добре подготвен за редовен ученик. Като „волнослушател“ се записва и в Историко-филологическия факултет на Императорския новорусийски университет.

Във вестник „Гайда“, издаван от Петко Славейков в Цариград, за пръв път е публикувано стихотворението му Ботев – „Майце си“. Интересен факт е, че е отпечатано без посочен автор.

Записва се в четата на Желю войвода, където е определен за писар. Тогава пише стихотворението си „На прощаване“. 

Ботев посещава Браила, откъдето заминава за Кишинев, Одеса и Николаев. Влиза в контакт с Кишиневското българско общество и организира в Кишинев група, която трябва да се включи в бъдещото въстание. Към нея са привлечени офицери от български произход. Подобни групи са създадени и в Одеса.

От Козлодуй четата на Ботев се отправя към Враца, центъра на революционния окръг, минавайки през селата Бутан и Борован, но никой от тамошните българи не се присъединява към четниците, въпреки предварителните очаквания.

Снимка: Ладислав Цветков

През целия ден на 18 май Ботевата чета се отбранява на Милин камък от около 200 – 300 черкези и друг башибозук. Те се надяват на помощ от Враца, където очакват да започне въстание, но това не става.

Вечерта на 20 май (1 юни нов стил) след като сражението е затихнало, куршум пронизва Ботев и той умира на място. Точното място на смъртта и въпросът за убиеца на Ботев са предмет на продължителни спорове,но днес преобладава мнението, че това става в подножието на връх Камарата в Стара планина.

Снимка: Ладислав Цветков

Точно в 12 ч. в цялата страна ще бъде задействана сиренната система за две минути. Тогава всички пешеходци и пътни превозни средства следва да преустановят движението си по улиците и площадите, като останат на място.