Какво поражда тази зависимост?

Принципно, тези, които „страдат” от подобна емоционална зависимост са били лишавани от внимание по време на детството. Години по-късно, същите тези са зрели хора, но несъзнателно изпитват чувството, че не заслужават внимание или любов – често не вярват на чувствата на другите, мислейки си, че това е твърде хубаво, за да е истина, пренебрегват ги като същевременно те са първите, които се нуждаят от любов. С този неосъзнат дисбаланс, лицето, зависимо от чуждите емоции трепне в страх, че другият ще го изостави – това поражда в него притеснение и несигурност, които понякога могат да доведат до депресия или необичайно поведение (чести обаждания, съобщения и др.)

Как да разпознаем това състояние?


Трудно е човек да се изправи пред себе си и да си зададе правилните въпроси. Често хората с емоционална зависимост се чувстват отхвърлени от обществото, неразбрани или не добре оценени.