По-студените месеци в началото на годината са отлично време човек да се сдобие с мечтаната татуировка. Някога чудили ли сте се колко хора всъщност имат татуировки по тялото си? 

Скорошно проучване на Нилсен Адмосфер България, заедно с Български национален панел, намира отговор на този въпрос, както и върху кои части на тялото най-често си правят мастилените рисунки и по какъв начин те въздействат на хората. 

Поне една татуировка притежават 28% от българите, сочат резултатите от изследването. Малко повече от татуираните са жени (30% спрямо 26% от мъжете) и тези от по-младото поколение (37% от 15 до 34 годишните). 

Повечето хора се придържат към едноцветни татуировки и мястото, където те най-често се забелязват, е по ръцете (включително китки и рамене). 

Снимка: Unsplash/Dmitriy Nushtaev

От тези, които нямат татуировка, 25% биха си направили такава в бъдеще, 26% не са още сигурни дали биха го направили, а 49% не проявяват интерес. 

Снимка: Нилсен Адмосфер България

Доста интересни резултати предизвика въпросът дали татуировката на даден човек би могла да повлияе върху мнението или отношението на други спрямо него. 20% от запитаните отговарят с "да" – въздейства отрицателно.

Като цяло мъжете са по-склонни към това твърдение (27% спрямо 13% от жените), както и по-възрастните респонденти или тези с висше образование. 

Снимка: Unsplash/Daniel Gomez

Татуировките влияят положително на 17% от хората. За останалата част от хората (63%) татуировките не дават отражение върху отношението им към даден човек.